Reklama

Doprava

 

INFORMÁCIE K DOPRAVE

  • ​dopravu tovaru zabezpečujeme vlastnými vozidlami
  • doprava tovaru je ZDARMA po celej SR pri nákupe tovaru v hodnote nad 500 EUR
  • v cene za dopravu tovaru je zarátaná len preprava tovaru, iné služby ako vynesenie tovaru, manipulácia s tovarom mimo prepravujúceho vozidla, pomoc vodiča pri vykládke tovaru, v cene za dopravu zarátaná nie je.
  • ​v prípade, že si kupujúci odvoz tovaru zabezpečí sám prostredníctvom tretej osoby, neberieme zreteľ na žiadne reklamácie spôsobené pri takomto odvoze tovaru.

 

OZNÁMENIE O DOVOZE TOVARU

  • ​dovoz tovaru oznamujeme 1 deň dopredu, dovoz tovaru oznamujeme telefonicky, SMS správou a správou na email. V oznámení o dovoze tovaru vám dispečer oznámi približný čas - časové rozpätie dovozu tovaru, sumu na doplatok - dobierku ktorú je potrebné zaplatiť pri dovoze tovaru. Vodič ktorý tovar doručuje kontaktuje kupujúceho cca 15-30 min pred dorazením na tvar miesta dovozu tovaru. Upozorňujeme vás na skutočnosť, že aj keď vám bol oznámený približný čas - časové rozpätie dovozu tovaru, môže dôjsť k skoršiemu alebo neskoršiemu dovozu tovaru než je nahlásený približný čas - časové rozpätie dovozu tovaru, túto skutočnosť nevieme ovplyvniť napr. z hľadiska dopravnej situácie a pod., a preto žiadame kupujúceho o branie na zreteľ tejto skutočnosti a v prípade takejto situácie v čo najkratšom čase zabezpečil prevzatie tovaru.
  • ​kupujúci je povinný si zabezpečiť na svoje náklady ľudí na vynesenie tovaru a akúkoľvek manipuláciu s tovarom mimo prepravujúceho vozidla.

 

UPOZORNENIE !!!

  • rozvoz zabezpečujeme po cestných komunikáciách ktoré sú dostupne pre nákladnú dopravu, po cestných  komunikáciách ktoré sú zakreslené na mape ako spevnená cestná komunikácia. Po nespevnených  komunikáciách ako sú poľné cesty, prašné cesty, nespevnené príjazdové cesty do rekreačných oblastí, záhrad, chatových lokalít a pod. dopravu nezabezpečujeme, nakoľko tovar rozvážame nákladnými vozidlami.